ความรู้การพิมพ์

ต้นทุน การพิมพ์ ต่อแผ่น A1 Epson SureColor T3130X หมึกแทงค์แท้

ต้นทุนการพิม T3130X หมึกแท้งค์แท้

Epson SureColor T3130X หมึกแทงค์แท้

cad black uprintershop.com
โหมดการพิมพ์ สีราคาตลับหมึก(บาท)ปริมาณหมึกต่อตลับ(cc.)ปริมาณหมึกต่อ
การพิมพ์ A1(cc.)
ต้นทุนหมึก A1(บาท)เฉลี่ยปริมาณการ
พิมพ์ต่อหมึกดำ 1 ตลับ
Plain Paper
CAD Line Drawing - Black
Standard
Cyan1,19014000.001,167 แผ่น

Magenta1,19014000.00
Yellow1,19014000.00
Black1,1901400.121.02

รวมทั้งหมด

0.12

1.02

cad layout color uprintershop.com
โหมดการพิมพ์ สีราคาตลับหมึก(บาท)ปริมาณหมึกต่อตลับ(cc.)ปริมาณหมึกต่อ
การพิมพ์ A1(cc.)
ต้นทุนหมึก A1(บาท)เฉลี่ยปริมาณการ
พิมพ์ต่อหมึก 1 ชุด
Plain Paper
CAD Line Drawing - Color
High Quality
Cyan1,1901400.282.38636 แผ่น

Magenta1,1901400.151.28
Yellow1,1901400.110.94
Black1,1901400.342.89

รวมทั้งหมด

0.88

7.48

gis uprintershop.com
โหมดการพิมพ์ สีราคาตลับหมึก(บาท)ปริมาณหมึกต่อตลับ(cc.)ปริมาณหมึกต่อ
การพิมพ์ A1(cc.)
ต้นทุนหมึก A1(บาท)เฉลี่ยปริมาณการ
พิมพ์ต่อหมึก 1 ชุด
Plain Paper
GIS - Color - Black
High Quality
Cyan1,1901400.453.83560 แผ่น

Magenta1,1901400.221.87
Yellow1,1901400.282.38
Black1,1901400.050.43

รวมทั้งหมด

1.00

8.50

colorful pic uprintershop.com
โหมดการพิมพ์ สีราคาตลับหมึก(บาท)ปริมาณหมึกต่อตลับ(cc.)ปริมาณหมึกต่อ
การพิมพ์ A1(cc.)
ต้นทุนหมึก A1(บาท)เฉลี่ยปริมาณการ
พิมพ์ต่อหมึก 1 ชุด
Semigloss Photo Paper
Poster(Photo)/Perspective
High Quality
Cyan1,1901400.847.14156 แผ่น

Magenta1,1901401.6113.69
Yellow1,1901401.008.50
Black1,550800.131.11

รวมทั้งหมด

3.58

30.43

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมของ Epson T3130x
https://www.uprintershop.com/product/epson-surecolor-t3130x-ink-tank/

Download Brochure
https://www.uprintershop.com/wp-content/uploads/2019/01/T3130_3430_5130_5430_TH.pdf

Price List เครื่องพิมพ์ทุกรุ่น กดที่นี่เลยค่ะ
https://www.uprintershop.com/epson-large-format-printer-price-list/

เช็ค ศูนยืบริการ Epson ไกล้บ้าน   >>>>CLICK<<<<