ความรู้การพิมพ์

มารู้จักกับระบบการจัดการสี (CMS) กันเถอะ ! (EP.2)

ต่อจาก Ep.1 ระบบการจัดการสี หรือ Color Management System(CMS)

หลังจากที่เราเข้าใจกันเบื้องต้นจาก Ep.1 กันไปแล้ว เราจะสรุปกันคร่าวๆอีกที ก่อนที่จะไปเรียนรู้วิธีการทำโปรไฟล์สีกัน โดยจะสรุปในรูปแบบของเราดังนี้


ระบบการจัดการสีคืออะไร?

– ระบบการจัดการสี คือ ระบบที่ใช้ในการจัดการและควบคุมกระบวนการในการผลิตภาพสีของอุปกรณ์ที่ใ้ช้ ไม่ว่าจะเป็น Scanner กล้องดิจิทัล จอมอนิเตอร์ และเครื่องพิมพ์

– ระบบจัดการสี มีความสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานก่อนพิมพ์ที่ใช้ระบบสีต่างกัน หรือผลิตสีในขอบเขตที่ต่างกัน ให้สามารถผลิตสีได้  “ไกล้เคียงกัน”

การควบคุมคุณภาพสีแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

สีอิงอุปกรณ์ (Device dependent color) และ สีไม่อิงอุปกรณ์ (Device independent color) การควบคุมคุณภาพสีแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. สีอิงอุปกรณ์ (Device dependent color)

คือสีที่อุปกรณ์นั้น ๆใช้แสดงผลเช่น จอ Monitor เป็นต้น หรือให้จำง่ายๆคือ คือ สี RGB และ CMYK

2.สีไม่อิงอุปกรณ์ (Device independent color)

คือ ค่าสี ซีไออี แอลเอบี(CIELAB) เป็นค่าที่สัมพันธ์กับมนุษย์ซึ่งไม่อิงกับ อุปกรณ์ใด ๆ และให้เราจำไว้ว่า “ค่าสี RGB ต่างกันแต่เมื่อวัดค่าสีจากจอภาพ ได้ค่า L*a*b เท่ากัน สีที่เห็นจะเหมือนกัน”

 

 

 

:ภาพแสดงตัวอย่าง สีไม่อิงอุปกรณ์ (Device independent color)

:ภาพแสดงตัวอย่าง สีอิงอุปกรณ์ (Device dependent color)


แล้วการจัดการสีล่ะ เราควรทำอย่างไร ?

เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ทางเราขอพักเพื่อให้ผู้อ่านทำความเข้าใจกันก่อน แล้ว EP. ต่อไปเราจะมาดูกันว่า ทางเราจะมีวิธีการจัดการสีอย่างไรกันบ้างคะ…