uPrinter กำเนิดขึ้นเพื่อเป็นร้านค้าออนไลน์เพื่อตอบสนองพฤติกรรมลูกค้าในปัจจุบัน เพิ่มช่องทางการเชื่อมต่อโดยตรงกับลูกค้าพร้อมประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการ จากร้านค้ามืออาชีพน่าเชื่อถือ โดย uPrinter เกิดจากบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์จากเจ้าของผลิตภัณท์อย่างเป็นทางการ และยังเป็นศูนย์บริการที่ได้รับแต่งตั้งอีกด้วย ดังนั้นลูกค้าจะได้รับสินค้าราคาถูก คุณภาพดี และบริการครบถ้วนอีกด้วย

เปิดให้บริการโดยบริษัทยูนิตี้ โพรเกรสจำกัด ให้บริการทางด้านไอทีครบวงจร ด้วยบุคคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ การจัดการด้านสี อุสาหกรรมสิ่งพิมพ์ครบวงจร ทั้งสินค้าและบริการ โดยมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี มีลูกค้าหลากหลายวงการ เช่น วงการพิมพ์ วงการโฆษณา สื่อ สิ่งพิมพ์ และบริษัททั่วไปมากกว่า 100 แห่ง