ความรู้การพิมพ์

ใช้เครื่องจีนไม่ได้หรอ

1.ราคาที่เปลี่ยนแปลงไป ในยุคก่อน เนื่องจากเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ในไทยมีราคาสูง มีการนำเข้าเครื่องพิมพ์จากจีนมาใช้งาน แต่ในปัจจุบันเครื่องพิมพ์ในไทยมีจำนวนมากขึ้น หลากหลายความต้องการในแต่ละอุตสาหกรรมงานพิมพ์ทำมาครอบคลุม มีราคาที่ถูกลงและคุณภาพที่สูงอีกด้วย

2.คุณภาพ งานพิมพ์เครื่องจากจีนถึงแม้ราคาถูกแต่คุณภาพงานที่ได้ต่ำ คุณภาพของหมึกที่ใช้งานต่ำ และเป็นพิษต่อสุขภาพ งานที่ได้มีคุณภาพต่ำไม่คงทน เครื่องพิมพ์ปัจจุบันผลิตมามีคุณภาพสูง หมึกคุณภาพสูงตรงกับการใช้งานแต่ละประเภท ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันแล้วงานคุณภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

E9F3908F-D0A5-4037-AFA0-0A731D3999E1

3.ต้องเปลี่ยนอะไหล่บ่อย การนำเข้าอะไหล่ที่ยุ่งยาก เครื่องมีอายุการใช้งานต่ำ เมื่อมีปัญหาการส่งซ่อมจะรออะไหล่นาน หรืออาจไม่มีอะไหล่ให้เปลี่ยนเลย

4.ไม่มีบริการ onsite หรือให้คำปรึกษาหน้างานลูกค้า หากเครื่องมีปัญหาอาจจะต้องให้ช่างจากต่างประเทศเข้ามาซ่อม หรือจะต้องส่งเครื่องไปซ่อม เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงและเกิดการเสียหายทางด้านธุรกิจ

5.การนำเข้า การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันไม่ง่ายเลย มีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน หากลูกค้าไม่ศึกษาวิธีหรือขั้นตอนให้ดีอาจเสียเงินฟรีๆได้ซึ่งที่กล่าวมานั้นอาจจะไม่คุ้มเมื่อเปรียบเทียบราคา คุณภาพ บริการ หรือวัสดุสิ้นเปลือง งานที่ได้ไม่มีคุณภาพเพราะใช้หมึกไม่มีคุณภาพ เมื่อเทียบกันแล้วความคุ้มค่าในการใช้งานจึงไม่คุ้มเมื่อเทียบกับแบรนด์ในไทย