เงื่อนไขเบื้องต้นในการพิจารณาสินเชื่อการผ่อน 0%

1.ยอดซื้อในบิล ต้องมากกว่า 400,000 บาท อาจจะเป็น Printer มากกว่า 1ตัวรวมกัน

( ไม่นับวัสดุสิ้นเปลือง)

2.จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และมีผลการดำเนินงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

3.จำนวนเงินดาวน์/มัดจำ 10-30 %

4.อายุสัญญา 1-5 ปี

5.ผู้ค้ำประกัน 1-2 ท่าน (กรรมการ/ผู้ถือหุ้น)

6.เงื่อนไขการชำระ : เก็บเป็นเช็คล่วงหน้าตลอดอายุสัญญา หรือตามตกลง

7.ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ผู้เช่าต้องชำระ ค่าอากรสัญญาบุคคลค้ำประกัน/ค่าเบี้ยประกัน (1,000บาท)

หมายเหตุ การอนุมัติวงเงินสินเชื่อขึ้นกับ ผลประกอบการ/เอกสาร. ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถแจ้งชื่อ บริษัท ให้ทางสถาบันการเงินตรวจสอบเครดิตเบื้องต้นก่อนได้ค่ะ

โครงสร้างขั้นตอนการขออนุมัติ