ตารางราคาเครื่องพิมพ์และหมึกทั้งหมด
ราคาทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม

ตารางราคาของ EPSON SureColor Entry-T-Series (NEW)

รุ่น
คุณสมบัติ
ราคา
EPSON SureColor T3130n
(ประกัน 3 ปี)
หน้ากว้าง: 24" ( A1 )
ความละเอียด:2,400 x 1,200 dpi ความเร็วสูงสุด:34 วินาที/โหมดA1 หมึก Pigment (กันน้ำทุกสี) C,M,Y,K
-ไม่มีขาตั้ง
39,900
EPSON SureColor T3130
(ประกัน 3 ปี)
หน้ากว้าง: 24" ( A1 )
ความละเอียด:2,400 x 1,200 dpi ความเร็วสูงสุด:34 วินาที/โหมดA1 หมึก Pigment (กันน้ำทุกสี) C,M,Y,K
-มีขาตั้ง เปลรองรับงาน
47,900
EPSON SureColor T5130
(ประกัน 3 ปี)
หน้ากว้าง: 36" ( A0))
ความละเอียด:2,400 x 1,200 dpi ความเร็วสูงสุด:34 วินาที/โหมดA1 หมึก Pigment (กันน้ำทุกสี) C,M,Y,K
-มีขาตั้ง เปลรองรับงาน
89,900
หมึก
สี
ปริมาณ
ราคา
T40A100BLACK50 ML1,300
T40A200CYAN 26 ML900
T40A300MAGENTA26ML900
T40A400YELLOW26ML900
T40B100BLACK80ML1,500
T40B200CYAN 50ML1,300
T40B300MAGENTA50ML1,300
T40B400 YELLOW50ML1,300
C13S210057SC-T Maintenance Box SC-T5130/T3130/T3130N1,300
รุ่น
คุณสมบัติ
ราคา
EPSON SureColor T3130X
(ประกัน 1 ปี)
หน้ากว้าง: 24" ( A1 ) หมึกแท้งค์แท้
ความละเอียด:2,400 x 1,200 dpi ความเร็วสูงสุด:34 วินาที/โหมดA1 หมึก Pigment (กันน้ำ) สีดำ และ หมึก Dye (ไม่กันน้ำ) สี C,M,Y
-ไม่มีขาตั้ง
76,900
หมึก
สี
ปริมาณ
ราคา
C13T49K100BLACK140 ML1,300
C13T49K200CYAN140 ML1,300
C13T49K300MAGENTA140 ML1,300
C13T49K400YELLOW140 ML1,300
C13S210057SC-T3130X Maintenance Box -1,300
รุ่นคุณสมบัติราคา
EPSON SureColor T3430
(ประกัน 3 ปี)
หน้ากว้าง: 24" ( A1 ) Hispeed
ความละเอียด:2,400 x 1,200 dpi ความเร็วสูงสุด:25 วินาที/โหมดA1 หมึก Pigment (กันน้ำ) 4 สี C,M,Y,K
-มีขาตั้ง
77,900
EPSON SureColor T5430
(ประกัน 3 ปี)
หน้ากว้าง: 36" ( A0 ) Hispeed
ความละเอียด:2,400 x 1,200 dpi ความเร็วสูงสุด:22 วินาที/โหมดA1 หมึก Pigment (กันน้ำ) 4 สี C,M,Y,K
-มีขาตั้ง
107,900
หมึกสีปริมาณราคา
T41Q5BLACK110 ML1900
T41Q2CYAN110 ML1900
T41Q3MAGENTA110 ML1900
T41Q4YELLOW110 ML1900
T41D5BLACK350 ML4300
T41D2CYAN350 ML4300
T41D3MAGENTA350 ML4300
T41D4YELLOW350 ML4300
C13T699700SC-T Maintenance Box SC-T3430/T54301300
uprinter สู้ทุกดีล ติดต่อ ขอราคาพิเศษ ไม่ให้ใครถูกกว่า

ตารางราคาของ EPSON SureColor T-Series

รุ่น
คุณสมบัติ
ราคา
EPSON SureColor T3270
(ประกัน 2 ปี)
หน้ากว้าง:24" ความละเอียด:2,880 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:28 วินาที/โหมดA1 หมึก:Pigment99,000
EPSON SureColor T5270
(ประกัน 2 ปี)
หน้ากว้าง:36" ความละเอียด:2,880 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:28 วินาที/โหมดA1 หมึก:Pigment
139,000
EPSON SureColor T7270
(ประกัน 2 ปี)
หน้ากว้าง:44" ความละเอียด:2,880 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:28 วินาที/โหมดA1 หมึก:Pigment
159,000
หมึก
สี
ปริมาณ
ราคา
T693100
PHOTO BLACK
350ML
5,000
T693200
CYAN
350ML5,000
T693300
MAGENTA
350ML5,000
T693400
YELLOW
350ML5,000
T693500
MATTE BLACK
350ML5,000
T619300MAINTENANCE BOX2,500
uprinter สู้ทุกดีล ติดต่อ ขอราคาพิเศษ ไม่ให้ใครถูกกว่า

ตารางราคาของ EPSON SureColor P-Series

Epson SureColor SC-P407
รุ่น
คุณสมบัติ
ราคา
EPSON SureColor P407
(ประกัน 2 ปี)
หน้ากว้างสูงสุด A3+(13 x 19) ความละเอียด:5,760 x 1,440 dpi หมึก:Pigment25,000
หมึก
สี P407
ปริมาณ
ราคา
T327100PHOTO BLACK14ML700
T327200CYAN14ML700
T327300VIVID MAGENTA14ML700
T327400YELLOW14ML700
T327700RED14ML700
T327800MATTE BLACK14ML700
T327900ORANGE14ML700
T327000GLOSS OPTIMIZER14ML250
EPSON SureColor P807 uPrinterShop.com
รุ่น
คุณสมบัติ
ราคา
EPSON SureColor P807
(ประกัน 1 ปี)
หน้ากว้าง:17" ความละเอียด:2,880 x 1,440 dpi หมึก:Pigment48,500
หมึก
สี P807
ปริมาณ
ราคา
T853100PHOTO BLACK80ML1,870
T853200CYAN80ML1,870
T853300VIVID MAGENTA80ML1,870
T853400YELLOW80ML1,870
T853500LIGHT CYAN80ML1,870
T853600VIVID LIGHT MAGENTA80ML1,870
T853700LIGHT BLACK80ML1,870
T853800MATTE BLACK80ML1,870
T853900LIGHT LIGHT BLACK80ML1,870
T58200Maintenance Box590
EPSON SureColor P5000 uPrinterShop.com
รุ่น
คุณสมบัติ
ราคา
EPSON SureColor P5000
(ประกัน 2 ปี)
หน้ากว้าง:17" ความละเอียด:2,880 x 1,440 dpi หมึก:Pigment92,000
หมึก
สี
ปริมาณ
ราคา
T913100BLACK IC200ML2,990
T913200CYAN IC200ML2,990
T913300VIVID MAGENTA IC200ML2,990
T913400YELLOW IC200ML2,990
T913500LIGHT CYAN IC200ML2,990
T913600VIVID LIGHT MAGENTA IC200ML2,990
T913700LIGHT BLACK IC200ML2,990
T913800MATTE BLACK IC200ML2,990
T913900LIGHT LIGHT BLACK IC200ML2,990
T913A00ORANGE IC200ML2,990
T913B00GREEN IC200ML2,990
T913D00VIOLET IC200ML2,990
รุ่น
คุณสมบัติ
ราคา
EPSON SureColor P6000
(ประกัน 2 ปี)
หน้ากว้าง:24" ความละเอียด:2,880 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:3.3 นาที/A1 หมึก:Pigment 8สี165,000
EPSON SureColor P7000
(ประกัน 2 ปี)
หน้ากว้าง:24" ความละเอียด:2,880 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:3.3 นาที/A1 หมึก:Pigment 10สี220,000
EPSON SureColor P8000
(ประกัน 2 ปี)
หน้ากว้าง:44" ความละเอียด:2,880 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:3.3 นาที/A1 หมึก:Pigment 8สี255,000
EPSON SureColor P9000
(ประกัน 2 ปี)
หน้ากว้าง:44" ความละเอียด:2,880 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:3.3 นาที/A1 หมึก:Pigment 10สี288,000
หมึก
สี
ปริมาณ
ราคา
T804100BLACK700ML6,500
T804200CYAN700ML6,500
T804300VIVID MAGENTA700ML6,500
T804400YELLOW700ML6,500
T804500LIGHT CYAN700ML6,500
T804600VIVID LIGHT MAGENTA700ML6,500
T804700LIGHT BLACK700ML6,500
T804800MATTE BLACK700ML6,500
T804900LIGHT LIGHT BLACK700ML6,500
T804A00ORANGE700ML6,500
T804B00GREEN700ML6,500
T804D00VIOLET700ML6,500
T699700MAINTENANCE BOX1,200
รุ่น
คุณสมบัติ
ราคา
EPSON SureColor P10070
(ประกัน 2 ปี)
หน้ากว้าง:44" ความละเอียด:2,400 x 1,200 dpi ความเร็วสูงสุด:1.9 นาที/A1 หมึก:Pigment 10สี365,000
EPSON SureColor P20070
(ประกัน 2 ปี)
หน้ากว้าง:64" ความละเอียด:2,400 x 1,200 dpi ความเร็วสูงสุด:1.9 นาที/A1 หมึก:Pigment 10สี460,000
หมึก
สี
ปริมาณ
ราคา
T809100PHOTO BLACK700ML6,500
T809200CYAN700ML6,500
T809300VIVID MAGENTA700ML6,500
T809400YELLOW700ML6,500
T809500LIGHT CYAN700ML6,500
T809600VIVID LIGHT MAGENTA700ML6,500
T809700DARK GRAY700ML6,500
T809800MATTE BLACK700ML6,500
T809900GRAY700ML6,500
T809000LIGHT GRAY700ML6,500
T619300MAINTENANCE BOX2,500
uprinter สู้ทุกดีล ติดต่อ ขอราคาพิเศษ ไม่ให้ใครถูกกว่า

ตารางราคาของ EPSON ColorWork Label Printer

รุ่น
คุณสมบัติ
ราคา
EPSON ColorWorks C3510
(ประกัน 1 ปี)
4 สี ตลับแยก (DURABrite Ultra pigment ( C,M,Y,K )
ความละเอียดสูงสุด 720x320dpi ความกว้างของกระดาษ30-104มมความหนา 0.084-0.124มม. ความเร็ว
สูงสุด 103มม/วินาที
Hispeed USB/Ethernet(100Base-Tx)
55,000
EPSON ColorWorks C7510
(ประกัน 1 ปี)
4 สี ตลับแยก (UltraChrome DL pigment )( C,M,Y,K )
ความละเอียดสูงสุด 1,200x600dpi ความกว้างของกระดาษ30-104มมความหนา 0.129-0.236มม.
ความเร็วสูงสุด 300มม/วินาที
Hispeed USB/Ethernet(100 Base-Tx)
260,000
หมึก
สี
ปริมาณ
ราคา
TMC-3510SJIC23P(C):INK CARTRIDGE 850
TMC-3510SJIC23P(M):INK CARTRIDGE 850
TMC-3510SJIC23P(Y):INK CARTRIDGE 850
TMC-3510SJIC23P(K):INK CARTRIDGE 850
TMC-3510SJMB3500 Mainternance Box1,300
TMC-7510SJIC31P(C):INK CARTRIDGE 5,000
TMC-7510SJIC23P(M):INK CARTRIDGE5,000
TMC-7510SJIC23P(Y):INK CARTRIDGE 5,000
TMC-7510SJIC23P(K):INK CARTRIDGE 5,000
TMC-7510SJMB3500 Mainternance Box1,700

ตารางราคาของ EPSON SureColor B-Series

EPSON SureColor B6070 uPrinterShop.com
รุ่น
คุณสมบัติ
ราคา
EPSON SureColor B6070
หน้ากว้าง:44" ความละเอียด:720 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:30.6 ตร.ม./ชม. หมึก:Dye Ink245,000
❌เลิกจำหน่าย ❌
หมึก
สี
ปริมาณ
ราคา
T738100Black1 ลิตร1,640
T738200Cyan1 ลิตร1,640
T738300Magenta1 ลิตร1,640
T738400Yellow1 ลิตร1,640
T619300MAINTENANCE BOX2,500
EPSON SureColor B9070 uPrinterShop.com
รุ่น
คุณสมบัติ
ราคา
EPSON SureColor B9070
หน้ากว้าง:64" ความละเอียด:2,880 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:100 ตร.ม./ชม. หมึก:Dye Ink275,000
❌เลิกจำหน่าย ❌
หมึก
สี
ปริมาณ
ราคา
T904100Black1 ลิตร950
T904200Cyan1 ลิตร950
T904300Magenta1 ลิตร950
T904400Yellow1 ลิตร950
uprinter สู้ทุกดีล ติดต่อ ขอราคาพิเศษ ไม่ให้ใครถูกกว่า

*ราคาทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม*

ตารางราคาของ EPSON SureColor S-Series

รุ่น
คุณสมบัติ
ราคา
EPSON SureColor S40670
(ประกัน 2 ปี)
หน้ากว้าง:64" ความละเอียด:1,440 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:58.4 ตร.ม./ชม. หมึก:Eco-Solvent 4สี560,000
EPSON SureColor S60670
(ประกัน 2 ปี)
หน้ากว้าง:64" ความละเอียด:1,440 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:95.3 ตร.ม./ชม. หมึก:Eco-Solvent 4สี770,000
EPSON SureColor S80670
(ประกัน 2 ปี)
หน้ากว้าง:64" ความละเอียด:1,440 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:95.1 ตร.ม./ชม. หมึก:Eco-Solvent 10สี840,000
หมึก
สี
ปริมาณ
ราคา
T892100BLACK700ML1,490
T892200CYAN700ML1,490
T892300MAGENTA700ML1,490
T892400YELLOW700ML1,490
T892500LIGHT CYAN700ML1,080
T892600LIGHT MAGENTA700ML1,080
T892700LIGHT BLACK700ML1,080
T892800ORANGE700ML1,080
T892900RED700ML1,080
T892A00WHITE600ML6,550
T892B00METALLIC SILVER350ML9,260
uprinter สู้ทุกดีล ติดต่อ ขอราคาพิเศษ ไม่ให้ใครถูกกว่า

*ราคาทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม*

ตารางราคาของ EPSON SureColor F-Series

รุ่น
คุณสมบัติ
ราคา
EPSON SureColor F6270
(ประกัน 2 ปี)
หน้ากว้าง:44" ความละเอียด:720 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:63.4 ตร.ม./ชม. หมึก:Dye-Sublimation269,000
EPSON SureColor F7270
(ประกัน 2 ปี)
หน้ากว้าง:64" ความละเอียด:720 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:58.9 ตร.ม./ชม. หมึก:Dye-Sublimation479,000
EPSON SureColor F9270
(ประกัน 2 ปี)
หน้ากว้าง:64" ความละเอียด:720 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:100.1 ตร.ม./ชม. หมึก:Dye-Sublimation739,000
❌ เลิกจำหน่าย ❌
หมึก
สี
ปริมาณ
ราคา
T741100Black1 ลิตร1,640
T741200Cyan1 ลิตร1,640
T741300Magenta1 ลิตร1,640
T741400Yellow1 ลิตร1,640
uprinter สู้ทุกดีล ติดต่อ ขอราคาพิเศษ ไม่ให้ใครถูกกว่า

*ราคาทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม*

ตารางราคาของ EPSON SurePress Printers

EPSON SurePress L4533A uPrinterShop.com
รุ่น
คุณสมบัติ
ราคา
EPSON SurePress L4533Aความละเอียด:720 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:8.2 เมตร/นาที หมึก:SurePress AQ inks6,700,000
EPSON SurePress L4533AWความละเอียด:720 x 1,440 dpi ความเร็วสูงสุด:8.2 เมตร/นาที หมึก:SurePress AQ inks7,820,000
หมึก
สี
ปริมาณ
ราคา
C13T639000OVERPRINT700ML3,090
C13T639100PHOTO BLACK700ML3,090
C13T639200CYAN700ML3,090
C13T639300MAGENTA700ML3,090
C13T639400YELLOW700ML3,090
C13T639500MATTE700ML3,090
C13T639600ORANGE700ML3,090
C13T639700GREEN700ML3,090
C13T639800MOISTURE LIQUID700ML1,030
C13T639A00Uncoated Black700ML3,090
C13T639B00White600ML3,740
C13T639C00Storage liquid700ML1,970
C13T639D00Moisture Liquid700ML1,970
uprinter สู้ทุกดีล ติดต่อ ขอราคาพิเศษ ไม่ให้ใครถูกกว่า