นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับ uPrinterShop ได้ในสภาพเดิม (สินค้าต้องยังไม่เปิดหีบห่อ ถูกแกะ ฉีก) ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าจาก uPrinterShop เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน

1. กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทางบริษัท สินค้าที่ถูกส่งคืน ต้องส่งกลับภายใน 7 วัน หลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ
2. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทาง uPrinterShop เช่น สินค้าที่ส่งให้ท่าน ไม่ตรงตามใบรายการสั่งซื้อ หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น ทาง uPrinterShop ยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่โดยศศิเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งหมด
3. สินค้าคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับจากuPrinterShop ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย
4, เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ info@uPrinterShop.com และระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน เมื่อบริษัทได้รับคำร้องของท่าน เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุหรือทางอีเมล์ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

บริษัทไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:
6.1 สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.uPrinterShop.com
6.2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้เปิดหีบห่อ แกะกล่อง เปิดกล่อง ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว
6.3 สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืน uPrinterShop ของลูกค้าเอง
6.4 ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
6.5 สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข