a

Shop

  /    /  Epson Workforce Series  /  Epson WorkForce Enterprise AM-C6000 หน้ากว้างสูงสุด A3 เครื่องพิมพ์สำนักงาน ขนาดกลาง พิมพ์ 60 ภาพต่อนาที หมึกตลับความจุสูง พิมพ์ได้ปริมาณมากต่อเดือน

Epson WorkForce Enterprise AM-C6000 หน้ากว้างสูงสุด A3 เครื่องพิมพ์สำนักงาน ขนาดกลาง พิมพ์ 60 ภาพต่อนาที หมึกตลับความจุสูง พิมพ์ได้ปริมาณมากต่อเดือน

นวัตกรรมที่ยั่งยืน ในตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Epson WorkForce Enterprise AM-C6000 ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ยอดเยี่ยม ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อน Heat-Free ให้งานพิมพ์ที่รวดเร็ว สม่ำเสมอ และช่วยลดใช้พลังงานสูงถึง 85%* เมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด ตอบโจทย์การใช้งานในสำนักงานขนาดเล็กที่ต้องการพิมพ์งานด้วยความรวดเร็วถึง 60 หน้าต่อนาที เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท เพื่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อม สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการลดการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง พร้อมมอบงานพิมพ์ประสิทธภาพสูง และอุปกรณ์เสริมเพื่องานเอกสารที่สมบูรณ์แบบ

 • เครื่องพิมพ์ 4 in 1 พิมพ์ ทำสำเนา สแกน และแฟกซ์ (อุปกรณ์เสริม)
 • พิมพ์รวดเร็ว 60 รูปภาพต่อนาที (พิมพ์หน้าเดียวและสองหน้า)
 • หมึกพิมพ์ความจุสูง 1 ชุด สามารถพิมพ์ได้ถึง 50,000 หน้า (สำหรับสีดำ) และ 30,000 หน้า (สำหรับสี)
 • เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลาง – เล็ก
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • อุปกรณ์เสริมแบบใหม่

Product description

ข้อแตกต่างของทั้ง 3 รุ่น ระหว่าง Epson WorkForce Enterprise C4000 / C5000 / C6000

Epson WorkForce Enterprise C4000 _product_Pic -by uprintershop
Epson WorkForce Enterprise C5000 _product_Pic -by uprintershop
Epson WorkForce Enterprise C6000 _product_Pic -by uprintershop

1.ราคา

1.ราคา

1.ราคา

2.ความเร็วการพิมพ์

 • A4

ทั้งหน้าเดียว และ 2 หน้า >>>  40 ภาพ / นาที

 • A3

หน้าเดียว 23 ภาพ / นาที

สองหน้า 11 ภาพ / นาที

 • ควมเร็วการพิมพ์แผ่นแรก 7.6 วินาที

2.ความเร็วการพิมพ์

 • A4

ทั้งหน้าเดียว และ 2 หน้า >>>  50 ภาพ / นาที

 • A3

หน้าเดียว 30 ภาพ / นาที

สองหน้า 15 ภาพ / นาที

 • ควมเร็วการพิมพ์แผ่นแรก 6.7 วินาที

2.ความเร็วการพิมพ์

 • A4

ทั้งหน้าเดียว และ 2 หน้า >>>  60 ภาพ / นาที

 • A3

หน้าเดียว 36 ภาพ / นาที

สองหน้า 20 ภาพ / นาที

 • ควมเร็วการพิมพ์แผ่นแรก 6.1 วินาที

3.ความเร็วการสำเนา

 • ไม่ว่าจะเป็น A4 แบบ แนวระนาบ / ADF ทุกแบบ ได้ 40 ภาพ/นาที

3.ความเร็วการสำเนา

 • ไม่ว่าจะเป็น A4 แบบ แนวระนาบ / ADF ทุกแบบ ได้ 50 ภาพ/นาที

3.ความเร็วการสำเนา

 • ไม่ว่าจะเป็น A4 แบบ แนวระนาบ / ADF ทุกแบบ ได้ 60 ภาพ/นาที
มุ่งสู่ระดับของความยั่งยืน ด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทเพื่อธุรกิจจากเอปสัน
ไม่ใช่เครื่องพิมพ์ทุกประเภทจะเหมือนกัน เครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอาจดูเหมือนกันภายนอก แต่กระบวนการทำงานภายในนั้นแตกต่างกัน เครื่องพิมพ์เลเซอร์มีความซับซ้อนและมีขั้นตอนที่เยอะกว่า เช่น วอร์มเครื่อง รอดรัมแม่แบบทำงาน เปิดรับแสงเลเซอร์ ถ่ายโอนหมึก และละลายหมึกเพื่อให้ผงหมึกสัมผัสกับกระดาษพิมพ์ด้วยความร้อนและแรงกด ในขณะที่เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสัน มีขั้นตอนที่น้อยกว่าและเรียบง่าย เพียงพ่นหยดหมึกลงกระดาษโดยไม่ต้องใช้ความร้อน
ข้อแตกต่าง Epson inkjet Printer Heat-Free vs Laser Printer
เปลี่ยนมาใช้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Epson Heat-Free และเพลิดเพลินกับข้อดีมากมาย
  • พิมพ์งานเร็ว ด้วยความสม่ำเสมอ
   เนื่องจากไม่ต้องใช้ความร้อนในการวอร์มเครื่องก่อน จึงสามารถพิมพ์งานได้ทันที ด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอสูงถึง 60 หน้าต่อนาที แม้แต่เอกสารที่มีเนื้อหามาก
  • ลดการใช้พลังงาน ประหยัดต้นทุน
   ด้วยเทคโนโลยรที่ไม่ใช้ความร้อนในการพิมพ์ จึงช่วยประหยัดพลังงานมากถึง 85%* เมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์เลซอร์
  • ลดการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
   ลดการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ถึง 59%* เมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หัวพิมพ์ทนทานเนื่องจากไม่ต้องใช้ความร้อนในการพิมพ์
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
   ด้วยการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ที่น้อยกว่าและหัวพิมพ์ที่คงทน จึงช่วยให้พิมพ์งานได้ต่อเนื่องยาวนานและมีประสิทธิภาพ

หัวพิมพ์ PrecisionCore และเทคโนโลยี Heat-Free

PrecisionCore เทคโนโลยีหัวพิมพ์อิงค์เจ็ตแห่งอนาคต ที่ช่วยให้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทพิมพ์งานละเอียด ด้วยการผสานเทคโนโลยีส่วนประกอบหลักขั้นสูง กับ MEMS* ที่ล้ำสมัย และกระบวนการประกอบที่มีความแม่นยำสูง

 

เทคโนโลยีอิงค์เจ็ทหัวพิมพ์ Micro Piezo ของเอปสัน ที่ไม่ใช้ความร้อนการพ่นหมึก ทำให้เครื่องพิมพ์ของเอปสันแตกต่างจากคู่แข่ง เพราะไม่ต้องการความร้อนในการพิมพ์ ด้วยการใช้แรงกดกับชิ้นส่วน Piezo ซึ่งจะช่วยพ่นฉีดหมึกออกจากหัวพิมพ์

 

*MEMS (ระบบเครื่องกลไฟฟ้าขนาดเล็ก): อุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบที่ขับเคลื่อนด้วยกลไก ผลิตขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลเซมิคอนดักเตอร์

 

ชิปหัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP

 

 • หัวพิมพ์ PrecisionCore
  ด้วยการจัดวางชิปหัวพิมพ์ MicroTFP จำนวน 30 ตัวในแนวทแยงอย่างเหมาะสม เอปสันได้พัฒนาหัวพิมพ์ขนาดกะทัดรัดที่มีหัวฉีดประมาณ 28,000 หัว ช่วยให้เครื่องพิมพ์มีขนาดกะทัดรัด และช่วยให้พิมพ์งานด้วยความเร็วสูงได้ถึง 60 หน้าต่อนาที
นวัตกรรมที่ล้ำสมัย เพื่อตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด
 • ทางเดินกระดาษรูปแบบใหม่ เพื่องานพิมพ์ที่รวดเร็ว สม่ำเสมอ
  เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทเพื่อธุรกิจขนาด A3 มาพร้อมทางเดินกระดาษรูปตัว C เพื่อส่งมอบการพิมพ์ที่รวดเร็ว สม่ำเสมอสูงถึง 60 หน้าต่อนาที ทั้งการพิมพ์หน้าเดียวและสองหน้า พร้อมดีไซน์ตัวเครื่องให้มีขนาดเล็กลง
ทางเดินกระดาษรูปแบบใหม่ เพื่องานพิมพ์ที่รวดเร็ว สม่ำเสมอ - Epson WorkForce Enterprise
 • คุณภาพงานพิมพ์สูง ต้นทุนต่ำ ใช้งานยาวนาน
  ให้งานพิมพ์สีสันสดใส หมึกพิมพ์ทนทาน กันน้ำ ประหยัดต้นทุนในการพิมพ์ ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนาน พร้อมหมึกพิมพ์ความจุสูง ด้วยหมึก 1 ชุด สามารถพิมพ์งานได้สูงถึง 50,000 หน้า (สำหรับสีดำ) และ 30,000 หน้า (สำหรับสี) บำรุงรักษาด้วยตนเองง่ายดาย เพื่อการพิมพ์งานที่ยาวนาน

 

 • เปลี่ยนมาใช้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Epson Heat-Free ลดการใช้พลังงาน
  เทคโนโลยี Heat-Free ช่วยลดการใช้พลังงาน เมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เนื่องจากไม่ใช้ความร้อนในการพิมพ์ และไม่ต้องรออุ่นเครื่องก่อน
Less power Consumption -epson workforce enterprise
 • ประหยัดพลังงานและต้นทุน ด้วยการลดใช้พลังงาน
  ในออฟฟิศปัจจุบัน เครื่องทำอากาศส่วนกลางและไฟใช้พลังงานมากกว่าอุปกรณ์ในออฟฟิศอื่นๆ แต่ในความเป็นจริง เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันใช้พลังงานมากถึง 10%** ของการมช้พลังงานทั้งหมด การหันมาใช้เครื่องพิมพ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานอย่างเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Epson WorkForce Enterprise แทนการใช้งานเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จึงชวยประหยัดพลังงานได้มากกว่า และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์**ข้อมูลจากผลวิจัยของเอปสัน ในเดือนมีนาคม 2561 โดย SOMPO Risk Management & Health Care Inc.

 

ส่งมอบงานพิมพ์ประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

 • ลดการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทจากเอปสัน มาพร้อมเทคโนโลยี Heat-Free ที่ช่วยลดการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ เมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หัวพิมพ์ทนทานจึงช่วยลดผลการผลิตและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม
Less Replacement parts -epson workforce enterprise
 • ได้รับการรับรองประสิทธิภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม
  เอปสันมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Enterprise เป็นไปตามมาตรฐานการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดที่สุดในโลกเอปสันคิดค้นนวัตกรรมที่ยั่งยืนเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในองค์กร บุคคล หรือสังคมที่มีความสำคัญในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรา
มราตรฐานต่างๆ ที่แสดงถึงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม - epson workforce enterprise
 • Japan Eco Mark คืออะไร

โครงการฉลากสิ่งแวดล้อมในญี่ปุ่นได้เริ่มรณรงค์อีโค มาร์ค (Eco Mark) ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค และสนับสนุนให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยหันมาเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรการในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

 • Blue Angel คืออะไร

ฉลากสิ่งแวดล้อม Blue Angel ของเยอรมนี

-ผลิตภัณฑ์สินค้าและการบริการที่จะได้รับการรับรองต้องเป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดที่สําคัญของฉลากสิ่งแวดล้อม Blue Angel ได้แก่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สินค้า การไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์สินค้า กระบวนการผลิตสินค้าเป็นไปตามหลักนิเวศวิทยา (Ecologicalproperties) ความสามารถในการนํากลับไปรีไซเคิล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable development) เป็นต้น

 • Green Label คืออะไร

Green Label ฉลากที่ออกให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรและมีความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม ออกให้โดยสภาสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์ หรือ Singapore Environment Council (SEC)

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  ด้วยเทคโนโลยี Heat-Free ในเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทเพื่อธุรกิจจากเอปสัน ช่วยลดการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ จึงช่วยให้พิมพ์งานได้ต่อเนื่องยาวนานและมีประสิทธิภาพ
Comparison of periodic replacement parts - epson workforce enterprise
 • ลดกระบวนการทำงานที่ยุ่งยาก
  เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Epson WorkForce Enterprise ตอบโจทย์การใช้งานในออฟฟิศและสำนักงาน มอบงานพิมพ์ที่รวดเร็วถึง 40 หน้าต่อนาที ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด ด้วยดีไซน์ที่ใช้งานง่าย และช่องใส่หมึกสีใสเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
ลดกระบวนกรที่ยุ่งยาก easy to use -epson workforce enterprise
 • ฟีเจอร์ความปลอดภัยสูง
   • เอกสารลับ
    ป้องกันงานพิมพ์โดยการส่งงานพิมพ์ พร้อมการเข้าถึงด้วย PIN ในหน้าแผงควบคุม
   • ตัวกรองที่อยู่ IP
    รักษาความปลอดภัยเครื่องพิมพ์โดยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์
   • โหมด Panel Admin
    ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ โดยตั้งรหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบ
   • การควบคุมการเข้าถึง
    จำกัดการใช้งานโดยการควบคุมบัญชี สามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ได้สูงสุด 10 บัญชี
  • สมุดรายชื่อ LDAP
   ลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลเนื่องจากข้อผิดพลาดในที่อยู่อีเมลของผู้รับเป้าหมาย
 • ฟีเจอร์การเชื่อมต่อ
   • การเชื่อมต่อมาตรฐาน
    เชื่อมต่อด้วย USB 3.0 และการเชื่อมต่อเครือข่าย Ethernet ช่วยให้ผู้ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่อย่างง่ายดาย
   • เชื่อมต่อ Ethernet เพิ่มเติม
    ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกกับเครือข่ายแยกต่างหาก
   • ตัวเลือก Wi-Fi
    เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งาน ด้วยการเชื่อมต่อ Wi-Fi นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่องด้วยการเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องพิมพ์ด้วย Wi-Fi direct
   • อุปกรณ์เสริมแฟกซ์
    เปิดใช้งานแฟกซ์ด้วยอุปกรณ์เสริมแฟกซ์ สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมแฟกซ์ได้สูงสุด 3 สาย
  • จัดเก็บข้อมูลด้วย HDD
   เพิ่มความสะดวกสบายด้วยการจัดเก็บข้อมูลการพิมพ์ไว้ใน HDD ภายในเพื่อการพิมพ์ซ้ำและการแจกจ่ายที่สะดวก ข้อมูลที่เก็บไว้สามารถดาวน์โหลดหรือส่งต่อไปยังปลายทางต่างๆ ได้โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
ครบครัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยอุปกรณ์เสริม
 • เพิ่มขีดความสามารถ
  เพิ่มประสิทธิภาพด้วยอุปกรณ์เสริมครบครัน ทั้งการเย็บเล่ม การเจาะรู การพับและการทำหนังสือเล่มเล็ก
 • ปรับขนาดได้ตามความต้องการทางธุรกิจ
  สามารถอัพเกรดได้ด้วยตัวเลือกที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับพื้นที่สำนักงานและความต้องการในการทำงานหลายประเภท
Staple Finisher - P1 - epson workforce enterprise
โซลูชันจากเอปสัน
ด้วยข้อดีของการจัดการเครื่องพิมพ์จากระยะไกล ที่สามารถปรับแต่งตัวเลือกการพิมพ์และเพลิดเพลินไปกับการใช้งานกับ Epson WorkForce Enterprise เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ข้อมูลเพิ่มเติม www.epson.co.th/software-solutions
 • ตัวเลือก MFP
   • ลบสีแดง
    ลบวัตถุสีแดงในรูปภาพที่สแกนหรือที่ทำสำเนา
   • ชุดพิมพ์
    จัดพิมพ์หรือทำสำเนาเอกสารจำนวนต่างๆ เพื่อแจกจ่ายให้กับกลุ่มและจำนวนสมาชิกต่างๆ
   • ตัวเลือก OCR
    เปิดใช้งานฟังก์ชัน OCR ในตัวโดยตรงบนอุปกรณ์สำหรับสแกนไปยังโฟลเดอร์ และอีเมลโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ ตัวเลือกนี้ต้องใช้ตัวเลือก OCR Unit-P1
  • IP-แฟกซ์
   เปิดใช้งานการส่งและรับแฟกซ์ผ่านที่อยู่ IP ตัวเลือกนี้ต้องติดตั้งตัวเลือก Super G3/G3 Multi Fax Board อย่างน้อย 1 ตัว
 • โซลูชั่น Cloud และการใช้งานผ่านมือถือ
  • แอปพลิเคชันบนมือถือ
   – Epson Smart Panel
   พิมพ์ สแกนและตั้งค่าการพิมพ์ โดยตรงจากอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณด้วยการเข้าถึงบริการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud ยอดนิยม
  • บริการ Epson Connect
   -Epson Email Print
   ส่งงานพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของเอปสัน ที่รองรับ Email Print จากอุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถส่งอีเมลได้-Remote Print Driver
   สั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งาน Email Print ได้ทุกที่ในโลกผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยการตั้งค่าขั้นสูงจากคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชัน Epson iPrint-Scan to Cloud
   ส่งงานพิมพ์ผ่านบริการ Cloud โดยตรงจากเครื่องพิมพ์ไปยังอีเมลหรือบริการจัดเก็บข้อมูลบน Cloudยอดนิยมโดยไม่ต้องใช้ PC หรือเซิร์ฟเวอร์อีเมล
  • โซลูชันอื่นๆ:
   – Apple AirPrint
   – Mopria™ Print Services
   – Microsoft Universal Print

วิดิโอที่น่าสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจำเพาะ

Printing Technology:


Print Method:PrecisionCoreTM Linehead Inkjet Technology
Maximum Print Resolution:600 x 2,400 dpi
Memory (Min / Max):8,192MB (Total RAM size)
Minimum Ink Droplet Volume:3.5 pl
Printer Language:ESC/P-R, ESC/Page
Maximum Monthly Duty Cycle:384,000 pages per month
Recommended: 60,000 pages per month
Nozzle Configuration:7,230 nozzles each colour (Black, Cyan, Magenta, Yellow)
Maximum Resolution:600 x 2400 dpi
Printer Control Language Emulations:PCL5 / PCL6 / PostScript3 / PDF 1.7
Automatic 2-sided Printing:Yes
HDD Capacity:320GB (encrypted)

Print Speed:


ISO 24734, A4 Simplex (Black / Colour):Approx. 60 ipm / 60 ipm
ISO 24734, A4 Duplex (Black / Colour):Approx. 60 ipm / 60 ipm
ISO 24734, A3 Simplex (Black / Colour):Approx. 36 ipm / 20 ipm
ISO 24734, A3 Duplex (Black / Colour):Approx. 36 ipm / 20 ipm
First Page Out Time from Ready Mode (Black / Colour):Approx. 6.1 sec / 6.1 sec

Copying:


Maximum Copies from Standalone:9,999 copies
Reduction / Enlargement:25 – 400%, Auto Fit Function
Maximum Copy Size:A3
ISO 29183, A4, Simplex (Flatbed):Approx. 60 ipm
ISO 24735, A4, Simplex (ADF 1:1):Approx. 60 ipm
ISO 24735, A4, Duplex (ADF 1:2 / 2:2):Approx. 60 ipm
Max Copy Resolution:600 x 1,200 dpi
Copy Paper Size (Flatbed):A3, B4, Legal, Indian-Legal, 8.5 x 13in, Letter, A4, B5, A5, B6, A6, 16K, 8K, 13 x 18cm, HV 16:9 Wide, 10 x 15cm, Envelopes: #10, DL, C4, C6

Scanning:


Scanner Type:Flatbed colour image scanner
Sensor Type:Colour CIS x 2
Optical Resolution:600 x 600 dpi
Maximum Scan Area:297 x 431.8 mm (11.7 x 17″)
Scanner Bit Depth (Colour):30-bit input, 24-bit output
Scanner Bit Depth (Grayscale):10-bit input, 8-bit output
Scanner Bit Depth (Black & White):10-bit input, 1-bit output
Scan Features:Scan to Network Folder/FTP, Scan to Email, Scan to Memory Device, Scan to Computer (Document Capture Pro / Document Capture Pro Server), Scan to Computer (WSD), Scan to Computer (WSD), Scan to Cloud (Epson Connect)
Scan Speed(Mono / Colour):Flatbed A4 Landscape: 3.0 sec, A3: 4.0 sec
ADF 200dpi – A4 (Simplex / Duplex): 60 ppm / 120 ipm
(ISO 17991, Scan to Folder) – A3 (Simplex / Duplex): 30 ppm / –

ADF Specifications:


Support Paper Thickness:52 – 128 g/m2
Paper Capacity:150 pages (80 g/m2)
Automatic 2-sided Scan / Copy / Fax:Yes (1-pass)

Fax Function:


Type Of Fax:Walk-up black-and-white and colour fax capability
Receive Memory / Page Memory:6 MB, Page memory Up to 550 pages (ITU-T No.1 chart)
Error Correction Mode:ITU-T T.30
Fax Speed (Data Transfer Rate):Up to 33.6kbps, Approx. 3sec/page
Fax Resolution (Black & White):Standard: 8pels/mm x 3.85lines/mm, Fine: 8pels/mm x 7.7lines/mm, Super Fine: 8pels/mm x 15.4lines/mm
Ultra Fine: 16pels/mm x 15.4lines/mm
Fax Resolution (Colour):Fine: 200 x 200 dpi, Photo: 200 x 200 dpi
Transmission Paper Size (Flatbed):A5 to A3 / Ledger
Transmission Paper Size (ADF):A5 to A3 / Ledger
Receiving Paper Size:HLT, A5, B5, A4, LT, LGL, B4, 11 x 17”, A3
Speed Dial / Group Dial:Up to 2,000 numbers, 200 groups
Fax Features:PC Fax (Transmission/Receive), Automatic Redial, One Touch Dial, Address Book, Transmit Reservation, Broadcast Fax (Mono only), Polling Reception, Fax Preview, Fax to E-mail, Memory Reception, Fax to Folder

Paper Handling:


Paper Feed Method:Friction feed
Number of Paper Trays:3 (Paper Cassettes: 2, MP Tray: 1)
Standard Paper Input Capacity:Up to 1,150 sheets (80 g/m2) (Paper Cassettes 1 – 2: 500 x 2 + MP Tray: 150 sheets)
Maximum Paper Input Capacity:Up to 5,150 sheets (80 g/m2) (Paper Cassettes 1 – 4: 500 x 4 + MP Tray: 150 sheets + High Capacity Feeder Unit: 3,000 sheets)
Output Capacity:Up to 500 sheets (80 g/m2)
Support Paper Size:Plain Paper: A6, A5, A4, A3, B6, B5, B4, Half Letter, Executive, 16K, Indian-Legal, Letter, 8.5 x 13in, Legal, 8K, US B 11 x 17in, 12 x 18in
Envelop: #10, DL, C6, C5, C4
Maximum Paper Size:297 x 1,200mm
Support Paper Weight:52 – 300 g/m2

Card Slot / USB Host Function:


USB Host Function:USB Host (Scan to Memory Device / Storage function)
Type of Direct Printing:Memory Devices
Direct Print Paper Size:A3, A4, A5, A6, Legal, Indian-Legal, Letter, B4, B5, B6, 8K, 16K, 8x13in, Envelopes: #10, C4, C6, DL

Noise Level:


PC Printing / Plain Paper Default:Sound Power: 7.2B(A) / 7.2B(A)
Sound Pressure: 57dB(A) / 56dB(A)

Mobile/Software and Cloud Printing:


Epson Connect:Epson Smart Panel, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud
Other Mobile Solutions:Apple AirPrint, Mopria Print Service, Microsoft Universal Print

Interface:


USB:USB 3.0
Network:Ethernet
Network Protocol:TCP/IPv4, TCP/IPv6
Network Management Protocols:SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD
Security Functions:Access Control Function, LDAP Address Book, IP Address Filtering, Panel Admin Mode, Confidential Job
Network Printing Protocol:LPD, IPP, PORT9100, WSD

Inner Finisher-P1:


Output Capacity:Up to 500 sheets (A4, 80g/m2)
Finisher Functions:Stacking, Shift Sorting, Staple, Hole Punch (requires option)
Staple Capability:A4 or smaller: up to 50 sheets (60 – 90 g/m2); Larger than A4: up to 30 sheets (60 – 90 g/m2)
Staple Positions:Corner / Opposite Corner / 2 points on side
Supported Paper Size for Staple:A3, B4, A4, B5, Ledger, Letter
Power Consumption:200W
Dimensions & Weight (W x D x H):466 × 512 × 210 mm, 13kg

Saddle Unit-P1:


Output Capacity:Stacker Tray: Up to 20 booklets (based on 2 – 5 sheets each booklet)
Finisher Functions:Half-fold, Tri-fold, Saddle stitch
Folding / Tri-fold Capability:3 sheets (60 to 90 g/m²) / 1 sheets (91 to 105 g/m²)
Saddle Stitch Capability:20 sheets (60 to 90 g/m²) / 10 sheets (91 to 105 g/m²) / Cover sheet (106 to 250 g/m²)
Booklet Paper Size:A4, A3, B4, Letter, Legal, 8K, 11×17″
Supported Paper Weight:60 – 105 g/m²
Power Consumption:220W
Dimensions & Weight (W x D x H):517 x 407 x 374 mm, 22kg

Inner Tray-P1:


Output Capacity:Up to 100 sheets (80g/m²)
Supported Paper Size:A5, A4, A3, B5, B4, Letter, Legal, 11×17”
Supported Paper Weight:60 – 90 g/m²

2/4 Hole Punch Unit-P1:


Supported Paper Size:A3, B4, A4, B5, Ledger, Letter
Support Paper Weight:60 – 250 g/m²
Number of Holes:2 or 4 holes, 80mm intervals

2/3 Hole Punch Unit-P1:


Supported Paper Size:A3, B4, A4, B5, Ledger, Letter
Support Paper Weight:60 – 250 g/m²
Number of Holes:2 or 3 holes, 70mm intervals (US Specifications)

2/4 Hole Punch Unit-P2:


Supported Paper Size:A3, B4, A4, B5, Ledger, Letter
Support Paper Weight:60 – 250 g/m²
Number of Holes:2 or 4 holes, 80mm intervals

2/3 Hole Punch Unit-P2:


Supported Paper Size:A3, B4, A4, B5, Ledger, Letter
Support Paper Weight:60 – 250 g/m²
Number of Holes:2 or 3 holes, 70mm intervals (US Specifications)

High-Capacity Tray-P1:


Input Capacity:Up to 3,000 sheets (80 g/m2)
Support Paper Weight:60 – 160 g/m2
Support Paper Size:A4, B5, Letter
Power Consumption:18W
Dimensions & Weight (W x D x H):351 x 585 x 465 mm, 25kg

HDD-P1:


Storage Capacity:320GB (Encrypted)

Wireless LAN Interface-P1:


Network:Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), Wi-Fi Direct (Max 8 devices)
Network Protocol:TCP/IPv4, TCP/IPv6

Staple Finisher-P1:


Output Capacity:Stacker Tray: Up to 4,000 sheets (A4, 80g/m2), up to 3,000 sheets when Saddle Unit-P1 is installed Tray 2 (for Fax output only): up to 200 sheets (A4, 80g/m2)
Finisher Functions:Stacking, Shift Sorting, Staple, Manual Staple, Hole Punch (requires option)
Staple Capability:A4 or smaller: up to 50 sheets (60 – 90 g/m2); Larger than A4: up to 30 sheets (60 – 90 g/m2)
Staple Positions:Corner / Opposite Corner / 2 points on side
Supported Paper Size for Staple:A3, B4, A4, B5, Ledger, Letter
Power Consumption:220W
Dimensions & Weight (W x D x H):681 × 669 × 1,062 mm, 42kg

Printer Software:


Operating System Compatibility:Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 / 2019 / 2022
Mac OS X 10.9.5 or later, macOS 11.x or later
Chrome OS ver 89 or later (Printing and Scanning only)

Control Panel:


LCD Screen:10.1 inch / 25.7 cm TFT Colour LCD

Power:


Rated Voltage:100 – 240V Universal
Rated Frequency:50 – 60 Hz
Typical Electricity Consumption (TEC) Value:0.25 kWh
Power Consumption:Operating: 115W
Standby: 46W
Sleep: 1.0W
Power off: 0.1W

ติดต่อสอบถาม ขอใบเสนอราคา

Line ID » @uprinter
FB, IG, Tiktok, YT » uPrinterShop
Website » www.uprintershop.com
Shopee » https://shopee.co.th/uprinter
Lazada » https://lazada.co.th/shop/uprinter-shop

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Epson WorkForce Enterprise AM-C6000 หน้ากว้างสูงสุด A3 เครื่องพิมพ์สำนักงาน ขนาดกลาง พิมพ์ 60 ภาพต่อนาที หมึกตลับความจุสูง พิมพ์ได้ปริมาณมากต่อเดือน”

Your email address will not be published. Required fields are marked *