a

Shop

  /    /  Epson Workforce Series  /  Epson WorkForce Enterprise C21000 หน้ากว้างสูงสุด A3 เครื่องพิมพ์สำนักงาน ขนาดใหญ่ พิมพ์ 100 ภาพต่อนาที หมึกตลับความจุสูง Hardisk 320 GB

Epson WorkForce Enterprise C21000 หน้ากว้างสูงสุด A3 เครื่องพิมพ์สำนักงาน ขนาดใหญ่ พิมพ์ 100 ภาพต่อนาที หมึกตลับความจุสูง Hardisk 320 GB

ปฏิวัติวงการการพิมพ์ในสำนักงานและธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ใช้ความร้อน

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Epson WorkForce Enterprise WF-C21000 มาพร้อมกับเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Heat-Free ที่ไม่ใช้ความร้อน ให้งานพิมพ์ความเร็วสูง ประสิทธิภาพดีเยี่ยม ประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่าย ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 100 หน้าต่อนาที หัวพิมพ์ใช้งานได้ยาวนาน ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนอะไหล่ จึงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

 • เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น 4-in-1: พิมพ์ | สำเนา | สแกน | แฟกซ์ (อุปกรณ์เสริม)
 • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO: 100 รูปภาพต่อนาที (หน้าเดียว/สองหน้า)1
 • หมึกพิมพ์ความจุสูง รองรับการพิมพ์ได้สูงสุดถึง 100,000 หน้า (สีดำ)2 และ 50,000 หน้า (สี)
 • รองรับอุปกรณ์เสริม สำหรับอุปกรณ์การจัดการรูปเล่ม เช่น การเย็บ การเจาะรู รวมถึงการพิมพ์สมุดเล่มเล็ก

Product description

วิดิโอที่น่าสนใจ


Download Brochure 


Epson workforce enterprise- c20600_20750_21000

พิมพ์เยอะ พิมพ์ทน บำรุงรักษาน้อย

จากการ ทดสอบ พิมพ์ถึง 1.2 ล้านแผ่น จึงต้องเปลี่ยน ลูกกลิ้งป้อนกระดาษ

ในขณะที่เครื่องพิมพ์ทั่วไป ต้องบำรุงรักษา ต้องซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ หลายจุด

ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน ทน Epson WorkForce Enterprise _ uprintershop

พิมพ์เร็ว ประหยัดเวลา

ด้วยเทคโนโลยี Heat-Free ที่ไม่ใช้ความร้อนในการอุ่นเครื่อง จึงทำให้เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้ในทันที นอกจากนี้เครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Enterprise WF-C21000 ให้งานพิมพ์ความเร็วสูงถึง 100 หน้าต่อนาที1 ทั้งการพิมพ์หน้าเดียวและสองหน้า

พิมพ์ไม่ใช้ความร้อน Epson Heat-Free ประหยัดพลังงาน

ประหยัดเวลา ด้วยการพิมพ์ความเร็วสูงสม่ำเสมอ 

พิมพ์ได้สูงสุด 100 หน้า/นาที ทั้งการพิมพ์ปกติ และการพิมพ์ 2 หน้า

ระบบป้อนกระดาษ Epson workforce enterprise c20600_c20750_c21000

ระบบโอนกระดาษที่มีประสิทธิภาพสูงของเอปสัน  

ให้คุณภาพที่ไว้ใจได้ ด้วยความละเอียดสูงถึง 600 x 2,400 dpi

ระบบถ่ายโอนเอกสาร ที่มีประสิทธิภาพสูง Epson WorkForce Enterprise

ให้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีเยี่ยม ด้วยหมึก Durabite TM Pro

ตลับหมึกความจุสูง รองรับปริมาณพิมพ์ ได้สูงถึง 100,000 หน้า ให้การพิมพ์ ขาว-ดำ หรือ 50,000 หน้าในแบบสี ช่วยประหยัดพลังงาน และพิมพ์งานได้ต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก

ด้วยหมึกสีที่มีคุณสมบัติ แห้งเร็ว กันน้ำ  ช่วยปกป้องงานพิมพ์ของคุณจากคราบไม่พึงประสงค์ต่างๆได้

ตลับหมึกความจุสูง Epson workforce enterprise

ประหยัดไฟ ประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย

จากการใช้เทคโนโลยีหัวพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อน เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสันจึงใช้พลังงานน้อยกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์และไม่จำเป็นต้องเผื่อเวลาอุ่นเครื่อง จึงช่วยลดการใช้พลังงาน  และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

ประหยัดพลังงาน Epson workforceenterprise _uprintershop

ประหยัดพลังงาน

เครื่องพิมพ์ ใช้พลังงาน มีสัดส่วนถึง 10% เครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Enterprise แทนเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ช่วยลดการใช้พลังงานได้มาก ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

สัดส่วนการช้พลังงานในสำนักงาน _uprintershop

วัสดุสิ้นเปลืองน้อยลง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อนของเอปสัน ทำให้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทมีชิ้นส่วนน้อยกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ นอกจากหัวพิมพ์ของเอปสันมีความทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ช่วยลดผลกระทบของสิ่งแวดล้อม ด้านการผลิตและการรีไซเคิลทรัพยากรและวัสดุสิ้นเปลือง

เครื่องพิมพ์ องค์เจ็ท ของเอปสัน ที่ไม่ใช้ความร้อนในการพิมพ์ ทำให้ลดวัสดุสิ้นเปลือง ลดขยะบนโลก _uprintershop

ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

WF-C20600 / WF-C20750 / WF-C21000 ได้รับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดที่สุดในโลก

 • Green Label คืออะไร

Green Label ฉลากที่ออกให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรและมีความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม ออกให้โดยสภาสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์ หรือ Singapore Environment Council (SEC)

มราตรฐานต่างๆ ที่แสดงถึงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม - epson workforce enterprise
 • Blue Angel คืออะไร

ฉลากสิ่งแวดล้อม Blue Angel ของเยอรมนี

-ผลิตภัณฑ์สินค้าและการบริการที่จะได้รับการรับรองต้องเป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดที่สําคัญของฉลากสิ่งแวดล้อม Blue Angel ได้แก่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สินค้า การไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์สินค้า กระบวนการผลิตสินค้าเป็นไปตามหลักนิเวศวิทยา (Ecologicalproperties) ความสามารถในการนํากลับไปรีไซเคิล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable development) เป็นต้น

 • Japan Eco Mark คืออะไร

โครงการฉลากสิ่งแวดล้อมในญี่ปุ่นได้เริ่มรณรงค์อีโค มาร์ค (Eco Mark) ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค และสนับสนุนให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยหันมาเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรการในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

เก็บงานครบ จบในเครื่องเดียว

เพิ่มประสิทธิภาพงานพิมพ์ ด้วยฟังก์ชันการจัดการรูปเล่มที่หลากหลาย เช่น การเย็บกระดาษ การเจาะรู กรพับและการพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก

ชุดเย็บกระดาษ 

ชุดเย็บกระดาษ Epson workforce enterprise _ uprintershop

ชุดเย็บกระดาษ P-2

ชุดเย็บกระดาษ-P2 Epson workforce enterprise _ uprintershop

ชุดเย็บกระดาษ 

ชุดจัดเล่มหนังสือ Epson workforce enterprise _ uprintershop

ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

WorkForce Enterprise สามารถพิมพ์ ทำสำเนา สแกนไปยังอีเมลล์ภายในกลุ่มผู้ใช้งานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย สามารถเปลี่ยนตลับหมึก ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเครื่องเย็น

ฟังก์ชัน ใช้งานง่าย Epson Workforce Enterprise _uprintershop

ระบบจัดการที่ทันสมัย

มีฟังก์ชันการจัดการที่ควบคุมจากระยะไกลเพื่อปรับแก้ไขการพิมพ์ รองรับการใช้งานร่วมกันได้อย่างดีกับ Epson WorkForce Enterprise รวมคุณสบัติทั้งหมดเข้ากับโครงข่ายไอทีของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเข้าชมได้ที่ https://www.epson.co.th/software-solutions

Epson Printer Solution การจัดการ การพิมพ์แสกน การจัดการเอกสาร _ uprintershop

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อเครือข่าย และการใช้งานแบบ Standalone

คุณสมบัติการเชื่อมต่อแบบ Ethernet แฟกซ์ RJ-11 , Wi-Fi Direct และ USB 3.0 เครื่องพิมพ์รุ่นนี้สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานในสำนักงานนอกจากนี้กรเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi Direct  สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ ได้ถึง 4 ชุดพร้อมกัน และเชื่อมต่อไปยังเเครื่องพิมพ์ได้อีกด้วย

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ Epson workfore enterprise _uprintershop

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อเครือข่าย และการใช้งานแบบ Standalone

คุณสมบัติการเชื่อมต่อแบบ Ethernet แฟกซ์ RJ-11 , Wi-Fi Direct และ USB 3.0 เครื่องพิมพ์รุ่นนี้สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานในสำนักงานนอกจากนี้กรเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi Direct  สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ ได้ถึง 4 ชุดพร้อมกัน และเชื่อมต่อไปยังเเครื่องพิมพ์ได้อีกด้วย

โซลูชั่น Epson printer Epson WorkForce Enterprise _ uprintershop

ข้อมูลจำเพาะ


Printing Technology:


Print Method:PrecisionCoreTM Linehead Inkjet Technology
Maximum Print Resolution:600 x 2,400 dpi
Minimum Ink Droplet Volume:3.5 pl
Printer Language:ESC / P-R
Nozzle Configuration:8,676 nozzles each colour (Black, Cyan, Magenta, Yellow)
Maximum Resolution:600 x 2400 dpi
Printer Control Language Emulations:PCL5 / PCL6 / PostScript3 / PDF (ver1.7)
Automatic 2-sided Printing:Yes
HDD Capacity:320GB (encrypted)

Print Speed:


ISO 24734, A4 Simplex (Black / Colour):Approx. 100 ipm / 100 ipm
ISO 24734, A4 Duplex (Black / Colour):Approx. 100 ipm / 100 ipm
ISO 24734, A3 Simplex (Black / Colour):Approx. 54 ipm / 36.3 ipm
ISO 24734, A3 Duplex (Black / Colour):Approx. 54 ipm / 36.3 ipm
First Page Out Time from Ready Mode (Black / Colour):Approx. 5.0 sec / 5.0 sec

Copying:


Maximum Copies from Standalone:9,999 copies
Reduction / Enlargement:25 – 400%, Auto Fit Function
Maximum Copy Size:A3ISO 29183, A4, Simplex (Flatbed):Approx. 100 ipm (Black / Colour)
ISO 24735, A4, Simplex (ADF 1:1):Approx. 100 ipm (Black / Colour)
ISO 24735, A4, Duplex (ADF 1:2 / 2:2):Approx. 100 ipm (Black / Colour)
Max Copy Resolution:600 x 1,200 dpi
Copy Paper Size (Flatbed):A3, B4, Legal, Indian-Legal, 8.5 x 13in, Letter, A4, B5, A5, B6, A6, 16K, 8K, 13 x 18cm, HV 16:9 Wide, 10 x 15cm, Envelopes: #10, DL, C4, C6

Scanning:


Scanner Type:Flatbed colour image scanner
Sensor Type:CIS
Optical Resolution:600 x 1,200 dpi
Maximum Scan Area:297 x 431.8 mm (11.7 x 17″)
Scanner Bit Depth (Colour):48-bit input, 24-bit output
Scanner Bit Depth (Grayscale):16-bit input, 8-bit output
Scanner Bit Depth (Black & White):16-bit input, 1-bit output
Scan Features:Scan to Memory Device, Scan to Network Folder/FTP, Scan to Email, Scan to Computer (Document Capture Pro / Document Capture Pro Server), Scan to Computer (WSD)
Scan Speed(Mono / Colour):Flatbed A4 Landscape: 3.7 sec, A3: 4.7 sec
ADF 200dpi – A4 (Simplex / Duplex): 60 ppm / 110 ipm
(ISO 17991, Scan to Folder) – A3 (Simplex / Duplex): 30 ppm / –

ADF Specifications:


Supported Paper Weight:38 – 128 g/m2
Paper Capacity:150 sheets (80 g/m2)
Automatic 2-sided Scan / Copy / Fax:Yes (1-pass)

Fax Function:


Type Of Fax:Walk-up black-and-white and colour fax capability
Receive Memory / Page Memory:6 MB, Page memory Up to 550 pages (ITU-T No.1 chart)
Error Correction Mode:ITU-T T.30
Fax Speed (Data Transfer Rate):Up to 33.6kbps, Approx. 3sec/page
Fax Resolution (Black & White):Standard: 8pels/mm x 3.85lines/mm, Fine: 8pels/mm x 7.7lines/mm, Super Fine: 8pels/mm x 15.4lines/mm, Ultra Fine: 16pels/mm x 15.4lines/mm
Fax Resolution (Colour):Fine: 200 x 200 dpi, Photo: 8pels / mm x 7.7lines / mm
Transmission Paper Size (Flatbed):A5 to A3 / Ledger
Transmission Paper Size (ADF):A5 to A3 / Ledger
Receiving Paper Size:HLT, A5, B5, A4, LT, LGL, B4, 11 x 17″, A3
Speed Dial / Group Dial:Up to 2,000 numbers, 200 groups
Fax Features:PC Fax (Transmission/Receive), Automatic Redial, One Touch Dial, Address Book, Transmit Reservation (50 cases),Broadcast Fax (Mono only), Polling Reception, Fax Preview, Fax to E-mail, Memory Reception, Fax to Folder

Paper Handling:


Number of Paper Trays:5 (Paper Cassettes: 4, MP Tray: 1)
Standard Paper Input Capacity:Up to 2,350 sheets (80 g/m2) (Paper Cassettes 1 – 4: 550 x 4 + MP Tray: 150 sheets)
Maximum Paper Input Capacity:Up to 5,350 sheets (80 g/m2) (Paper Cassettes 1 – 4: 550 x 4 + MP Tray: 150 sheets + High Capacity Feeder Unit: 3,000 sheets)
Output Capacity:700 sheets (Tray 1: 550 sheets, Tray 2: 150 sheets*8)
Support Paper Size:A3+, A3, A4, B5, A5, A6, 5 x 7″, 4 x 6″, Legal, Letter, Envelopes: #10, DL, C6, C4
Maximum Paper Size:A3+, 330 x 1200mm (12.95 x 47.24″)

Noise Level:


PC Printing / Plain Paper Default:7.5 B(A), 60 dB(A) *9

Consumables:


Consumables:High Capacity Ink Cartridge (Black)*2 : 50,000 pages *7 – C13T02Y100
High Capacity Ink Cartridge (Cyan): 50,000 pages (Composite Yield) *7 – C13T02Y200
High Capacity Ink Cartridge (Magenta): 50,000 pages (Composite Yield) *7 – C13T02Y300
High Capacity Ink Cartridge (Yellow): 50,000 pages (Composite Yield) *7 – C13T02Y400
Maintenance Box:C13T671300
Maintenance Roller (Main Unit):C12C935961
Maintenance Roller (Paper Cassette):C12C935941
Staple Cartridge for Stapler Finisher:3 x 5,000 staples – C12C935401
Staple Cartridge for Booklet Finisher:3 x 2,000 staples – C12C935411

Options:


Finisher Bridge Unit / LX3FBU1:C12C935101
Stapler Finisher / LX3SF1:C12C935501
Booklet Finisher / LX3BF1:C12C935071
Saddle Unit / LX3SU1:C12C935821
2/4 Hole Punch Unit / LX3HPU1:C12C935171
2/3 Hole Punch Unit / LX3HPU2:C12C935181
High Capacity Tray / LXA3LPU1:C12C933041
EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int.:C12C934471
Super G3 Multi Faxboard:C12C934491
Paper Cassette Lock (set of 4):C12C933231
Optional Paper Guide:C12C935901
Epson Print Admin:7110574
Epson Print Admin Serverless:7111310

Specs for Finisher Bridge:


Dimensions & Weight:366 × 573 × 632 mm, 38.0 kg

Specs for Stapler Finisher:


Output Capacity:Stacker Tray: Up to 4,000 sheets *6 (A4, 80g/m2), 1,500 sheets (duplex / A3, 80g/m2)
Tray 2 (for Fax output only): up to 200 sheets (A4, 80g/m2)
Finisher Functions:Shift Sorting, Staple
Staple Capability:Up to 50 sheets *10 (80 g/m2)
Supported Paper Size for Staple:A5 – A3 / Legal / Letter
Supported Paper Weight:up to 250 g/m²
Staple Functions:3 positions ( Corner / Opposite Corner / 2 points on side)
Maximum Power Consumption:170W
Dimensions & Weight (with Booklet Finisher):666 × 686 × 1,228 mm, 95.5 kg

Specs for Booklet Finisher:


Output Capacity:Stacker Tray: Up to 1,700 sheets *6 (A4, 80g/m²), 1,500 sheets (duplex / A3, 80g/m²)
Tray 2 (for Fax output only): up to 200 sheets (80g/m²)
Finisher Functions:Shift Sorting, Staple
Staple Capability:up to 50 sheets *10 (60 – 90 g/m²)
Supported Paper Size for Staple:A5 – A3 / Legal / Letter
Supported Paper Weight:up to 250 g/m²
Staple Functions:3 positions ( Corner / Opposite Corner / 2 points on side)
Dimensions & Weight:666 × 686 × 1,228 mm, 107.5 kg

Specs for Saddle Unit:


Output Capacity:Stacker Tray: Up to 7 booklets x 20 sheets (60 to 90 g/m²) / 10 sheets (91 to 105 g/m²)
Finisher Functions:Fold, Saddle Stitch
Booklet Paper Size:A3, B4, A4, Legal, Letter, 8.5×13″
Supported Paper Weight:60 – 105 g/m²
Maximum Power Consumption (with Booklet Finisher):200W / 840W (with heater)
Dimensions & Weight:557 × 581 × 644 mm, 46.6 kg

Specs for Optional 2/4 Hole Punch Unit:


Supported Paper Size for Staple:A3, B4, A4, B5, Legal, Letter, 8.5×13″
Support Paper Weight:up to 250 g/m²
Number of Holes:2 or 4 holes, 80mm intervals

Mobile and Remote Printing:


Mobile and Remote Printing:Epson Connect: Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud
Other Mobile Solutions: Mopria Print Service

Power:


Rated Voltage:100-240V Universal
Rated Frequency:50 – 60 Hz
Typical Electricity Consumption (TEC) Value:0.50 KWh
Power Consumption:
Operating: 170W
Standby: 76W
Sleep: 1.7W
Power off: 0.1W

Specs for Optional 2/3 Hole Punch Unit:


Supported Paper Size for Staple:A3, B4, A4, B5, Legal, Letter, 8.5×13″
Support Paper Weight:up to 250 g/m²
Number of Holes:2 or 3 holes, 70mm intervals (US Specifications)

Specs for Optional High Capacity Tray:


Input Capacity:Up to 3,000 sheets (80 g/m²)
Support Paper Weight:60 – 160 g/m²
Support Paper Size:A4, Letter
Maximum Power Consumption:21W or less
Dimensions & Weight:321 x 620 x 504 mm, 27.3 kg

Interface:


USB:USB 3.0
Network:Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Network Protocol:TCP/IPv4, TCP/IPv6
Network Management Protocols:SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD
Security Functions:Access Control Function, LDAP Address Book, IP Address Filtering, Panel Admin Mode, Confidential Job
Network Printing Protocol:LPD, IPP, PORT9100, WSD

Printer Software:


Operating System Compatibility:Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019
Mac OS X 10.6.8 or later

Control Panel:


LCD Screen:9.0 inch / 22.7cm TFT Colour LCD

Card Slot / USB Host Function:


USB Host:USB Host (Scan to memory device / Storage function)
Type of Direct Printing:Memory Devices
Direct Print Paper Size:10 x 15cm, 13 x 18cm, HV 16:9 Wide, A3, A4, A5, A6, Legal, Indian-Legal, Letter, B4, B5, B6, 8K, 16K, Envelopes: #10, C4, C6, DL, 8 x 13in

อะไรอยู่ในกล่อง:


 • เครื่องพิมพ์ WorkForce Enterprise WF-C20590 MFP
 • คู่มือการใช้งาน
 • สายไฟ
 • ตลับหมึก DURABrite Pro 5 ตลับ:
  o ตลับหมึกสีดำ 2 ตลับ
  o ตลับหมึกสี 3ตลับ: สีฟ้า สีม่วงแดง และสีเหลือง

ติดต่อสอบถาม ขอใบเสนอราคา


Line ID » @uprinter
FB, IG, Tiktok, YT » uPrinterShop

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Epson WorkForce Enterprise C21000 หน้ากว้างสูงสุด A3 เครื่องพิมพ์สำนักงาน ขนาดใหญ่ พิมพ์ 100 ภาพต่อนาที หมึกตลับความจุสูง Hardisk 320 GB”

Your email address will not be published. Required fields are marked *