a

CMYK Tag

  /  Posts tagged "CMYK"

CMYK คืออะไร? การพิมพ์ 4 สี หรือระบบสี CMYK เป็นระบบสีที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ ซึ่ง CMYK นั้น ได้แก่สีต่างๆ ดังนี้ 1. Cyan ฟ้าอมเขียว 2. Magenta แดงอมม่วง 3. Yellow เหลือง 4. Key สีดำ (สีดำ ไม่ใช้ B แทน Black เพราะจะสับสนกับ Blue) การผสม 4 สีนี้ จะทำให้เกิดสีได้อีกหลากหลายสี ระบบสี CMYK จะถูกนำมาใช้ในการพิมพ์ ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น พิมพ์สมุด พิมพ์หนังสือ พิมพ์การ์ด พิมพ์กล่อง  พิมพ์ถุงกระดาษ เป็นต้น