กล่องซับหมึก (Maintenance Box) สำคัญอย่างไร กล่องซับหมึก กล่อง Maintenance box

ความสำคัญของกล่องซับหมึก (Maintenance Box) ในเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

ความสำคัญของกล่องซับหมึก (Maintenance Box) ในเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

 

กล่องซับหมึกเป็นส่วนประกอบสำคัญในเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ทำหน้าที่เก็บรวบรวมหมึกส่วนเกินและของเสียที่เกิดจากกระบวนการพิมพ์ ซึ่งมีความสำคัญดังต่อไปนี้:

1.ป้องกันการอุดตันของหัวพิมพ์

เมื่อเครื่องพิมพ์พ่นหมึกออกจากหัวพิมพ์ หมึกส่วนเกินและฟองอากาศจะถูกดึงกลับเข้าไปในกล่องซับหมึก ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้หมึกแห้งและอุดตันหัวพิมพ์ ทำให้เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพสูง

 

2.ยืดอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์

การสะสมหมึกส่วนเกินในหัวพิมพ์อาจทำให้เกิดการอุดตันและความเสียหายได้ในระยะยาว กล่องซับหมึกช่วยป้องกันปัญหาเหล่านี้ โดยการเก็บรวบรวมหมึกส่วนเกินและของเสียออกจากหัวพิมพ์ ทำให้เครื่องพิมพ์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

 

3.ป้องกันการเปื้อนหมึก

เมื่อกล่องซับหมึกเต็ม หมึกส่วนเกินอาจรั่วไหลออกมาและเปื้อนเอกสารหรือชิ้นส่วนอื่นๆ ของเครื่องพิมพ์

กล่องซับหมึก (Maintenance Box) สำคัญอย่างไร กล่องซับหมึก กล่อง Maintenence box กล่องซับหมึกเก่า เทียบกับกล่องซับหมึกใหม่

ตัวอย่าง ซ้าย คือ  กล่องซับหมึกของ Epson อันใหม่ ขวา คืออันเก่า

จำเป็นต้องเปลี่ยนกล่องซับหมึกใหม่เมื่อใด?

 

เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่จะมีไฟแจ้งเตือนเมื่อกล่องซับหมึกเต็ม ซึ่งมักจะปรากฏขึ้นหลังจากพิมพ์ไปจำนวนหนึ่งหน้า จำนวนหน้าที่พิมพ์ได้ก่อนที่กล่องซับหมึกจะเต็มอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์และปริมาณการใช้งาน

 

โดยทั่วไปแล้ว คุณควรเปลี่ยนกล่องซับหมึกใหม่เมื่อเครื่องพิมพ์แจ้งเตือน หรือเมื่อคุณสังเกตเห็นว่าคุณภาพงานพิมพ์ลดลง เช่น มีหมึกเลอะหรือเส้นขาดหาย

สำคัญไหม?

 

การเปลี่ยนกล่องซับหมึกใหม่เป็นประจำมีความสำคัญมากเพื่อให้เครื่องพิมพ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน การละเลยการเปลี่ยนกล่องซับหมึกอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น หัวพิมพ์อุดตัน คุณภาพงานพิมพ์ลดลง และความเสียหายต่อเครื่องพิมพ์ได้

วิดิโอที่น่าสนใจ


Leave a reply