ส่งมอบ ติดตั้ง สอนการใช้งาน ตอบข้อสงสัยเบื้องต้น ที่ บ.ภาพพิมพ์ Epson SC-P6000

ส่งมอบ ติดตั้ง สอนการใช้งาน ตอบข้อสงสัยเบื้องต้น ที่ บ.ภาพพิมพ์ Epson SC-P6000

ส่งมอบ ติดตั้ง สอนการใช้งาน ตอบข้อสงสัยเบื้องต้น ที่ บ.ภาพพิมพ์ Epson SC-P6000
ส่งมอบ ติดตั้ง สอนการใช้งาน ตอบข้อสงสัยเบื้องต้น ที่ บ.ภาพพิมพ์ Epson SC-P6000
ส่งมอบ ติดตั้ง สอนการใช้งาน ตอบข้อสงสัยเบื้องต้น ที่ บ.ภาพพิมพ์ Epson SC-P6000
ส่งมอบ ติดตั้ง สอนการใช้งาน ตอบข้อสงสัยเบื้องต้น ที่ บ.ภาพพิมพ์
Epson SC-P6000 – เครื่องพิมพ์ ภาพ โปสเตอร์ Size A1
ความละเอียดในการพิมพ์ 2880×1440 จํานวนสีพิมพ์ 9 สีงานพิมพ์คมชัด แม่นยาสวยงาม เรียบเนียน ✨
ขอบคุณลูกค้าอย่างสูงครับบ

Leave a reply