ติดตั้งเครื่องพิมพ์ SC-T5130M บ.ที่ชัยยุทธการประดิษฐ์ - by uprintershop

ส่งมอบเครื่องพิมพ์ บ.ที่ชัยยุทธการประดิษฐ์ EPSON SC-T5130M

ติดตั้งเครื่องพิมพ์ SC-T5130M บ.ที่ชัยยุทธการประดิษฐ์ - by uprintershop
ติดตั้งเครื่องพิมพ์ SC-T5130M บ.ที่ชัยยุทธการประดิษฐ์ - by uprintershop
ติดตั้งเครื่องพิมพ์ SC-T5130M บ.ที่ชัยยุทธการประดิษฐ์ - by uprintershop
ขอให้ได้งานพิมพ์ที่ดี อย่างสม่ำเสมอ นะครับ
ภาพส่งมอบ ติดตั้ง เครื่องพิมพ์ Epson Surecolor SC-T5130M ที่บริษํท ชัยยุทธการประดิษฐ์
รวมถึงสอนการใช้งานลูกค้าอย่างเป็นกันเอง
ขอให้กิจการรุ่งเรืองค้าบ
สำหรับข้อมูลเครื่องพิมพ์ SC-T5130M (หน้ากว้าง 36 นิ้ว /มีสแกนเนอร์ในตัว)
>> คลิง link นี้ได้เลย  https://www.uprintershop.com/product/epson-surecolor-t5130m-a0-36%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c/

Leave a reply