RGB คืออะไร?

RGB คืออะไร ?
RGB ย่อมาจาก red, green และ blue คือระบบสีของแสง  เกิดจากการหักเหของแสงกลายเป็นสีรุ้ง ด้วยกัน 7 สี ซึ่งเป็นช่วงแสงที่เราสามารถมองเห็นได้ แสงสีม่วงจะมีความถี่สูงสุดเรียกว่า อุนตร้าไวโอแรต  และแสงสีแดงจะมีความถี่ต่ำสุด เรียกว่าอินฟาเรต  คลื่นแสงที่มีความถี่สูงกว่าสีม่วง และต่ำ กว่าสีแดงนั้น สายตาของมนุษย์ไม่สามารถรับได้ แสงสีทั้งหมดเกิดจาก แสงสี  3  สี คือ สีแดง ( Red )  สีน้ำเงิน (Blue) และสีเขียว (Green) ทั้งสามสีถือเป็นแม่สีของแสง

แม่สีของแสงมีด้วยกัน 3 สี คือ สีแดง(R), สีเขียว(G), สีน้ำเงิน(B) และแต่ละแม่สีเมื่อรวมกันก็จะได้สีดังนี้  
– สีแดง+สีเขียว =  สีเหลือง Yellow
– สีเขียว+น้ำเงิน =  สีฟ้า Cyan
– สีแดง+สีน้ำเงิน =  สีแดงอมชมพู่ Magenta

เมื่อนำแม่สีของแสงทั้ง 3 มาผสมกัน ในปริมาณแสงสว่างเท่าๆกันก็จะได้เป็นแสงที่สีขาว แต่ถ้าผสมกันระหว่างแสงระดับความสว่างต่างกัน ก็จะได้ผลทีเป็นแสงสีๆ มากมายเป็นล้านสีทีเดียว

ระบบสี RGB จะการแสดงผลออกมา เป็นรูปแบบการรับแสงแสดงผลด้วยแสงทีเป็นแม่สีได้แก่ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน ซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น จอภาพ,สแกนเนอร์,กล้องดิจิตอลหรือ ตัวอย่างการงานที่เหมาะกับการใช้ระบบสี RGB เช่น ในการออกแบบ web site หรือ web design จะใช้ระบบสี RGB เพื่อให้ได้ภาพที่แสดงผลบนน่าจอมีความสวยงามใกล้เคียงกับสีที่ตาเรามองเห็น

ส่วนในงานสิ่งพิมพ์จะนิยมใช้ระบบสี CMYK เพราะเป็นระบบสีที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ ดังนั้นเมื่อเราต้องการพิมพ์ภาพ จึงควรตั้งค่าภาพนั้นให้เป็น  ระบบสี CMYK เพราะถ้านำภาพที่เป็นระบบสี RGB ไปพิมพ์ปกติ โดยไม่มีการแปลงให้เป็นระบบสี CMYK ก่อนภาพที่ได้จะมีสีที่พี้ยนไป

Leave a reply